J U R I D I K


Vår medarbetare, jur kand Thomas Pluntky, har lång erfarenhet av och kunskap inom familjerätt.


        Vi hjälper dig med

            Testamenten

            Bouppteckning

            Bodelning

            Arvsskiften

            Avveckling av sterbhus

            Tömning av dödsbon


Edsvikens Juridiska har även ett mångårigt samarbete med jurister inom andra sakområden.
EDSVIKENS JURIDISKA

OXELVÄGEN 12, 191 43 SOLLENTUNA · TELEFON: 08-96 90 96, 070-747 76 36. E-mail: eju@swipnet.se

HEM